​​സ്വപ്നം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഞാൻ വരും, നിങ്ങളെനിക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കണം; അനസ് അന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ

സ്വപ്നം കീഴടക്കുന്നതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്കേറ്റിങ് സഞ്ചാരി അനസ് ഹജാസിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. വെഞ്ഞാറമൂട് പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശിയാണ് അനസ്. ഹരിയാനയിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

​​സ്വപ്നം പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഞാൻ വരും, നിങ്ങളെനിക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കണം; അനസ് അന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ

സ്വപ്നം കീഴടക്കുന്നതിനിടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട സ്കേറ്റിങ് സഞ്ചാരി അനസ് ഹജാസിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. വെഞ്ഞാറമൂട് പുല്ലമ്പാറ സ്വദേശിയാണ് അനസ്. ഹരിയാനയിൽ വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.