അച്ഛന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കണം, ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ആവശ്യവുമായി എബിൻ; നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇടപെട്ട് യുസഫലി

മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് സൗദിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ നിന്നും ഫോണ്‍ വന്നു. എന്നാൽ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആരുമില്ലാത്തത് കുടുംബത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയായിരുന്നു

അച്ഛന്‍റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കണം, ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ആവശ്യവുമായി എബിൻ; നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇടപെട്ട് യുസഫലി

മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് സൗദിയിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയില്‍ നിന്നും ഫോണ്‍ വന്നു. എന്നാൽ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ആരുമില്ലാത്തത് കുടുംബത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയായിരുന്നു