നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി കേരളം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് 5% ജിഎസ്ടി കേരളം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം ജി.എസ്.ടി എന്ന കേന്ദ്ര നയം കേരളം നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

ആഢംബര വസ്തുക്കളുടെ നികുതി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സിലില്‍ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍, ദൈനംദിന ഉപയോഗ വസ്തുക്കള്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പടെ കേന്ദ്രം 5% ജിഎസ്ടി ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുക്കല്‍ പരിധി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്ര നിലപാടിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചു. കിഫ്ബി വായ്പയെ സര്‍ക്കാര്‍ കടമായി കണക്കാക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയം തെറ്റാണെന്നും അത് തിരുത്തണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.