കടപ്പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഇർഷാദിൻ്റെ മൃതദേഹം; സ്വർണക്കടത്ത് സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

ദീപക്കിൻ്റെ ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർക്ക് തോന്നിയ സംശയം മൂലം ഡിഎൻഎ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇർഷാദിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഡിഎൻഎയുമായി ഒത്തുനോക്കിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്

കടപ്പുറത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ഇർഷാദിൻ്റെ മൃതദേഹം; സ്വർണക്കടത്ത് സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

ദീപക്കിൻ്റെ ബന്ധുക്കളിൽ ചിലർക്ക് തോന്നിയ സംശയം മൂലം ഡിഎൻഎ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ച് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇർഷാദിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഡിഎൻഎയുമായി ഒത്തുനോക്കിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്