വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം; ബന്ധിച്ചിരുന്നത് ബലക്കുറവുള്ള കയർ കൊണ്ട്, കെഎസ്‌ബിക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ

ബേപ്പൂര്‍ നടുവട്ടത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായ വൈദ്യുതിപോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിനിടെ പോസ്റ്റ് പൊട്ടിവീണ് ബൈക്ക് യാത്രികനായ ബേപ്പൂർ സ്വദേശി മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.

വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം; ബന്ധിച്ചിരുന്നത് ബലക്കുറവുള്ള കയർ കൊണ്ട്, കെഎസ്‌ബിക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ

ബേപ്പൂര്‍ നടുവട്ടത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായ വൈദ്യുതിപോസ്റ്റ് മാറ്റുന്നതിനിടെ പോസ്റ്റ് പൊട്ടിവീണ് ബൈക്ക് യാത്രികനായ ബേപ്പൂർ സ്വദേശി മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.