കെഎസ്ആർടിസി മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു, ഓർഡിനറി നിർത്തലാക്കിയത് സൂചന: വി ഡി സതീശൻ

കെഎസ്ആർടിസി മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. കെഎസ്ആർടിസിയെ അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

കെഎസ്ആർടിസി മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു, ഓർഡിനറി നിർത്തലാക്കിയത് സൂചന: വി ഡി സതീശൻ

കെഎസ്ആർടിസി മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. കെഎസ്ആർടിസിയെ അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.