ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നൊബേല്‍ പുരസ്‌ക്കാരം മൂന്ന് പേര്‍ക്ക്

ഭൗതിക ശാസ്ത്ര  നൊബേല്‍ പുരസ്‌ക്കാരം മൂന്ന് പേര്‍ക്ക്

സ്റ്റോക്ക്ഹോം: ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള ഈ വര്‍ഷത്തെ നോബേല്‍ പുരസ്കാരം മൂന്ന് പേര്‍ പങ്കിടും. സക്യൂറോ മനാബെ, ക്ലോസേ ഹാസെല്‍മാന്‍, ജിയോര്‍ജിയോ പാരിസി എന്നിവര്‍ക്കാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബേല്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭൗതിക മാതൃക അളന്നതിനും ആഗോളതാപനം വിശ്വസനീയമായി പ്രവചിച്ചതിനുമാണ് സക്യൂറോ മനാബെ, ക്ലോസെ ഹാസെല്‍മാന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. ക്വാണ്ടം ഫീല്‍ഡ് തിയറിയില്‍ നടത്തിയ പഠനങ്ങള്‍ക്കാണ് ജിയോര്‍ജിയോ പാരിസിക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

സമ്മാനതുകയുടെ പകുതി തുക പാരിസിക്ക് ലഭിക്കും. ബാക്കിയുള്ള തുക മനാബെയും ഹാസെല്‍മാനും പങ്കിട്ടെടുക്കും.