'അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വൈകി, ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി'; കളക്ടർ രേണു രാജിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

എറണാകുളം സ്വദേശിയും അഭിഭാഷകനുമായ എം ആർ ധനിൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ കളക്ടർ രേണു രാജിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

'അവധി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വൈകി, ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കി'; കളക്ടർ രേണു രാജിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

എറണാകുളം സ്വദേശിയും അഭിഭാഷകനുമായ എം ആർ ധനിൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ കളക്ടർ രേണു രാജിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്