ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം നാളെ

ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം നാളെ

ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം നാളെ. ഭാഗികമായ സൂര്യഗ്രഹണം ഏപ്രില്‍ 30നാണ് ദൃശ്യമാവുക.

വളരെ ചുരുക്കം ഇടങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഇത്തവണ സൂര്യഗ്രഹണം കാണാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

ഏപ്രില്‍ 30 ന് പ്രാദേശികസമയം 6.45 നാണ് ഗ്രഹണം തുടങ്ങുന്നത്. ഇത് 8.41 ഓടെ പാരമ്യത്തില്‍ എത്തും. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ഈ ഗ്രഹണം കാണുവാന്‍ കഴിയില്ല. എന്നാല്‍, അന്‍റാര്‍ട്ടിക്ക, തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലകളില്‍ ഗ്രഹണം കാണാന്‍ സാധിക്കും.

ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയില്‍ ചന്ദ്രന്‍ വരുന്നതുമൂലം ചന്ദ്രന്‍റെ നിഴല്‍ ഭൂമിയില്‍ പതിക്കുകയും അല്‍പ നേരം സൂര്യബിംബം മറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് സൂര്യഗ്രഹണം.