ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ സരിത രഹസ്യമൊഴി നൽകും; ഇഡി സ്വപ്നയെ ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും

കോടതിയിൽ നൽകിയ മൊഴിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. രഹസ്യമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യൽ

ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ സരിത രഹസ്യമൊഴി നൽകും; ഇഡി സ്വപ്നയെ ഇന്നും ചോദ്യം ചെയ്യും

കോടതിയിൽ നൽകിയ മൊഴിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത്. രഹസ്യമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യൽ