തായ്‌വാന്‍റെ ഉന്നത പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ച നിലയിൽ; മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല

യുഎസ് ഹൗസ് സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി തായ്‌വാൻ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ചൈന ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രൂക്ഷസംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്

തായ്‌വാന്‍റെ ഉന്നത പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരിച്ച നിലയിൽ; മരണകാരണം വ്യക്തമല്ല

യുഎസ് ഹൗസ് സ്പീക്കർ നാൻസി പെലോസി തായ്‌വാൻ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന അറിയിപ്പ് വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് ചൈന ഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. രൂക്ഷസംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മരണമടഞ്ഞിരിക്കുന്നത്