ട്രാക്കിലൂടെ നടക്കവെ ട്രെയിൻ വന്നു; മാറി നിൽക്കുന്നതിനിടെ യുവതികൾ തോട്ടിൽ വീണു; ഒരാൾ മരിച്ചു

അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ചാലക്കുടി വി ആര്‍ പുരം സ്വദേശിനി ദേവീകൃഷ്ണ (28) ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഫൗസിയയെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി .

ട്രാക്കിലൂടെ നടക്കവെ ട്രെയിൻ വന്നു; മാറി നിൽക്കുന്നതിനിടെ യുവതികൾ തോട്ടിൽ വീണു; ഒരാൾ മരിച്ചു

അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ചാലക്കുടി വി ആര്‍ പുരം സ്വദേശിനി ദേവീകൃഷ്ണ (28) ആണ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഫൗസിയയെ നാട്ടുകാര്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തി .