'ഞാൻ മരിക്കും, കാലുപിടിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലിക്കോളൂ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്?'; ഇരയെ സ്വാധീനിക്കാൻ വിജയ് ബാബു ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്!

കേസ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ മരിച്ചു കളയുമെന്ന് വിജയ് ബാബു പറയുന്ന സംഭാഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇരയ്‍ക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ തല്ലാമെന്നും വിജയ് ബാബു.

'ഞാൻ മരിക്കും, കാലുപിടിക്കാം, വേണമെങ്കിൽ എന്നെ തല്ലിക്കോളൂ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്?'; ഇരയെ സ്വാധീനിക്കാൻ വിജയ് ബാബു ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്!

കേസ് പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ താൻ മരിച്ചു കളയുമെന്ന് വിജയ് ബാബു പറയുന്ന സംഭാഷണമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നത്. മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണെന്നും ഇരയ്‍ക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ തല്ലാമെന്നും വിജയ് ബാബു.